• "AzInfoSec" MMC yüksək ixtisaslı, böyük praktiki təcrübəsi olan mütəxəssisləri öz ətrafinda toplayaraq informasiya təhlükəsizliyinin təmin olunması üzrə aşağıdakı xidmətləri təklif edir:
  • 1. ISO 27001:2005 Beynəlxalq Standartına əsasən İTİS-in qurulması təşkilatda informasiya təhlükəsizliyi siyasətinin irəli sürülməsi, idarəetmənin icrası, saxlanma və təkmilləşdirilməsi üçün təlimatlar və ümumi prinsipləri müəyyən edir. Azərbaycanın informasiya təhlükəsizliyi üzrə ilk milli standartı - AZS 324-2008 (ISO/IEC27002-2005) TK 05 tərəfindən hazırlanmışdır və 2009-cu ilin yanvarından qüvvədədir.ISO Standartının idarəetmə məqsədləri və vasitələri risklərin qiymətləndirilməsi ilə müəyyən olunan tələblərin təmin edilməsi üçün onların həyata keçirilməsinə yönəlmişdir. “AzInfoSec” şirkəti bu sistemin qurulması və İSO 27001:2005 sertifikatının əldə edilməsi üzrə məsləhət xidmətləri təklif edir. Bu məsləhət xidmətləri çərçivəsində “AzInfoSec” şirkəti Sizin təşkilatın işçilərinin İnformasiya Təhlükəsizliyi məsələləri ilə bağlı məlumatlandırılmasını və kadrların informasiya təhlükəsizliyi üzrə təlimi və hazırlanmasını da öz üzərinə götürür.


  • 2. Web saytların yaradılması və onların təhlükəsizliyinin təmin edilməsi “AzInfoSec” şirkətinin təklif etdiyi xidmət istiqamətlərindəndir. “AzInfoSec” şirkəti mürəkkəb funksionallığa malik təhlükəsizliyi təmin edilmiş müxtəlif saytların ən qısa zamanda yaradılmasını öz üzərinə götürür.Web Ən son texnologiyalardan istifadə etməklə və saytın təhlükəsizliyini maksimal həddə çatdırmaqla yanaşı, hazır saytların proqram kodunun, saytda olan qrafik məlumatların optimallaşdırılması, onların təhlükəsizlik baxımından ekspertizası və viruslara qarşı müdafiə sisteminin qurulması “AzInfoSec” şirkətinin göstərdiyi xidmətlər siyahısındadır. Mövcud saytlara texniki dəstək xidməti çərçivəsində “AzInfoSec” şirkəti artıq istifadədə olan saytların həm təhlükəsziliyinin təminatçısı kimi çıxış edir, həm də istənilən vaxt saytın məzmun və stil baxımından dəyişdirilməsini həyata keçirir.

  • 3. Şəbəkə təhlükəsizliyinin təmin olunması şəbəkədə mümkün ziyanverici fəaliyyətin qabaqcadan aşkar olunmasını və müvafiq təhlükəsizlik tədbirlərinin planlaşdırılmasını, Antivirus, Antispam proqram təminatlarının vaxtlı inteqrasiyasını əhatə edir.Net Bunun üçün Sizin İnformasiya fəzanızın təhlükəsizlik səviyyəsi ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilməli, lazım gələrsə şəbəkə perimetrinin proqram-texniki vasitələrlə auditinin aparılması çox vacibdir. “AzInfoSec” şirkəti təklif etdiyi həllərdə partnyoru olduğu dünya istehsalçılarının məhsullarını, təkliflərin müqayisəli təhlilini və texniki-iqtisadi əsaslandırılmasını da təqdim edir.